Opisi programov na sliki trdega diska

Zanimivejši programi (ki izkoriščajo Partnerjeve zmogljivosti in zmogljivosti emulatorja) so odebeljeni.

Ime Opis Zahteva terminal Uporablja grafiko
BAZA dBase II.
BGRAF Deltin program za poslovno grafiko. Zahteva pomožne datoteke, ki jih nimamo, zato ni uporaben. Priročnik lahko preberete z ukazom TYPE BGRAF.TXT. ANSI
BRUN Pomožna datoteka za prevedene Microsoft BASIC programe.
CCP Del CP/M. To je ukazni interpreter.
CGRAF Deltin program za risanje rastrskih slik. V srbohrvaščini. V emulatorju nestabilen iz neznanih razlogov. ANSI; nastavi samodejno da
CLG Deltin program. Izbriše morebitno grafično sliko na zaslonu. da (tehnično)
CLR Deltin program. Izbriše besedilo na zaslonu. Partner
DATE Del CP/M. DATE prikaže datum in čas; DATE C ga prikazuje, dokler ni prekinjen.
DATUM Deltin program za prikaz in nastavljanje datuma in ure. Partner
DBASE dBASE II.
DBASEOVR
DEVICE Del CP/M.
DIR Del CP/M. Prikaže datoteke.
DISKETTE Deltin program za testiranje diskete (ne deluje v emulatorju).
DUMP Del CP/M. Izpiše vsebino datoteke v šestnajstiški obliki.
ED Del CP/M.
ED1 (na USER 10) Zanimiv program za risanje. Uporablja Q/A/O/P/preslednico. Partner da
ERASE Del CP/M. Briše datoteke.
F80 Microsoftov prevajalnik za Fortran.
FILL (na USER 5) Program, ki izvede počasen "flood fill". Partner da
FORMAT Deltin program za formatiranje disket. V emulatorju trenutno vrne napako. Partner
FU Deltin program za nastavljanje tiskalnika Fujitsu. Partner
FUJ
GENCOM Del CP/M.
GET Del CP/M.
GPUTFSYS Deltin program za kopiranje nalagalnika CP/M na disketo. Potrebuje dodatno datoteko GFLDR.COM, ki je nimamo.
GRMT20 Deltin program za komuniciranje preko serijskih vrat. ANSI
GROUTPUT Deltin program za prikazovanje in tiskanje slik, narejenih s programoma IDRIS in VIGRED. Podpira miško. ANSI da
HCOPY9 Deltin program za tiskanje na tiskalnik Fujitsu DPMG9/F? ANSI
HELP Del CP/M. Pomoč o ostalih programih CP/M.
HEXCOM Del CP/M.
IDRIS Deltin program za vektorsko risanje. Podpira miško (a jo je treba ročno omogočiti). ANSI da
INITDIR Del CP/M.
L80 Microsoftov povezovalnik.
LOGO Deltina(?) verzija programskega jezika Logo. Pred uporabo izvedite TYPE LOGO.MAN. ANSI da
LOGO2 Razširjena verzija LOGO. Pred uporabo izvedite TYPE LOGO.MAN. ANSI da
M80 Microsoftov zbirnik.
MBASIC Microsoft BASIC.
MENU Deltin program za prikazovanje menijev in zaganjanje programov. Zahteva nekaj pomožnih datotek, ki jih nimamo, zato ni povsem uporaben. Dokumentiran je v Partnerjevem priročniku. ANSI
MENUEDIT Deltin program za urejanje menijev, ki očitno ne uporablja istega formata kot MENU. Dokumentiran je v Partnerjevem priročniku. ANSI da?
MP Microsoft Multiplan. ANSI; nastavi samodejno
MPC
PIP Del CP/M. PIP cilj=izvor kopira datoteke.
PUT Del CP/M.
PUTWSYS Deltin program za kopiranje nalagalnika CP/M na trdi disk.
RENAME Del CP/M. RENAME novo=staro preimenuje datoteke.
SAVE Del CP/M.
SETDEF Del CP/M.
SETI Deltin program. Funkcija neznana.
SETUP Deltin program. Prikaže SET UP nastavitve šestnajstiško.
SHOW Del CP/M. Prikaže količino nezasedenega prostora na disku ipd.
SUBMIT Del CP/M.
TINST Program za konfiguracijo Turbo Pascala.
TURBO Turbo Pascal za negrafičnega Partnerja. Partner
TURBOGRF Turbo Pascal za grafičnega Partnerja. ANSI
TURBOPAR Turbo Pascal za negrafičnega Partnerja; alternativna verzija. Partner
TYPE Del CP/M. Izpiše vsebino besedilne datoteke na zaslon.
URASET Deltin program za prikaz in nastavljanje datuma in ure. ANSI da
URASET2 Deltin program za prikaz in nastavljanje datuma in ure - alternativna verzija. Ni znano, katera je starejša. ANSI da
VIGRED Deltin program za tehnično risanje. Podpira miško. ANSI da
VS WordStar. Partner
WF Deltin program za testiranje trdega diska in njegovega krmilnika. Ne deluje v emulatorju. Priročnik lahko preberete z ukazom TYPE WFPRI.TXT v 132-stolpčnem načinu. Partner
WLDR
WS WordStar. Partner
WS1 WordStar. Partner
WS120 WordStar; prilagojena verzija za Partnerja, ki je delno v slovenščini in uporablja 120 stolpcev. ANSI
WSCALL WordStar. Partner
WSDPMG WordStar; prilagojena verzija za Partnerja, ki je delno v slovenščini. ANSI
WSF WordStar; verzija za tiskalnik Fujitsu. Partner
WSMJ WordStar; prilagojena verzija za Partnerja, ki je delno v slovenščini. ANSI
WSS WordStar. Partner
Y Deltina analogna ura. ANSI da
ZSID Razhroščevalnik.

Prvič objavljeno .
Zadnjič posodobljeno .

Kazalo

Kontakt