Besedni zaklad in Harry Potter: IKT pri poučevanju branja

sva z Marjeto Doupona na konferenci SIRikt 2013 predstavila prispevek Besedni zaklad in Harry Potter: IKT pri poučevanju branja.

Pedagogi in raziskovalci pogosto poudarjajo pomen besednega zaklada, vendar do podatka, kakšen je besedni zaklad posameznega otroka ali mladostnika, ne moremo priti na enostaven način. Deloma lahko do tega odgovora pridemo posredno, in sicer tako, da ugotovimo, koliko besed ima besedilo, ki ga posameznik razume. Več kot imamo takih besedil, boljša je ocena. Če posameznik razume vsa analizirana besedila, je njegov besedni zaklad vsaj tolikšen kot skupno število besed v besedilih.

Za prispevek na konferenci sva analizirala dve besedili; to sta Harry Potter: Polkrvni Princ (J. K. Rowling, prevajalec Branko Gradišnik) in Solzice Lovra Kuharja (Prežihovega Voranca).

Rezultati na kratko

Harry Potter: Polkrvni PrincSolzice
Približna dolžina dela v besedah17700022500
Število besed v seznamu pregibanih besed218155390
Število besed v slovarski obliki100542942
Število besed v slovarski obliki, ki so samo v tem delu81501038

Presek: 1904

Unija: 11092

Najpogostejše besede v Polkrvnem Princu

Samostalniki

1. nič 313 (opomba: v SSKJ ni definiran le kot samostalnik)
2. roka 291
3. pogled 268
4. glas 256
5. oko 255
6. gospod 247
7. čas 232
8. obraz 231
9. vrata 206
10. palica 201
11. gospa 192
12. soba 175
13. leto 160
14. misel 159
15. profesor 158
16. glava 155
17. smrt 155
18. človek 153
19. hip 138
20. dan 138

Pridevniki

1. lahek 485 (najbrž zaradi prislova "lahko")
2. njegov 417
3. drug 376
4. moj 278
5. dober 274
6. mali 194
7. velik 167
8. njen 136
9. dolg 133
10. lep 131
11. pravi 126
12. očiten 126
13. star 123
14. temen 116
15. zadnji 109
16. rad 108
17. jasen 101
18. hiter 100
19. tih 96
20. visok 94

Glagoli

1. biti 22136 (nedvomno zato, ker se uporablja kot pomožen glagol)
2. reči 2705
3. vedeti 662
4. imeti 642
5. videti 638
6. iti 553
7. morati 337
8. priti 334
9. moči 325
10. zdeti 293
11. misliti 259
12. slišati 255
13. hoteti 254
14. vprašati 235
15. povedati 213
16. dati 180
17. gledati 172
18. začeti 167
19. govoriti 162
20. vrniti 153

Najpogostejše besede v Solzicah

Samostalniki

1. oče 139
2. mati 130
3. otrok 94
4. šola 69
5. roka 59
6. oko 53
7. dolina 47
8. hiša 45
9. dan 42
10. glas 42
11. človek 41
12. čas 38
13. gospodar 37
14. srce 34
15. vrh 33
16. cesta 31
17. beseda 30
18. delo 29
19. cerkev 27
20. pismo 26

Pridevniki

1. ves 184
2. tak 129
3. velik 88
4. moj 78
5. naš 71
6. lep 58
7. svoj 56
8. njen 50
9. drug 50
10. sam 46
11. njegov 40
12. cel 34
13. bel 33
14. dober 33
15. dolg 31
16. majhen 30
17. vsak 29
18. čist 27
19. počasen 26
20. prvi 25

Glagoli

1. biti 3401
2. bi 97 (opomba: to bi moral biti členek; morda bo to kdaj popravljeno)
3. imeti 93
4. reči 80
5. začeti 73
6. moči 58
7. iti 55
8. priti 53
9. videti 42
10. morati 42
11. hoteti 38
12. pisati 30
13. delati 29
14. dati 29
15. stati 26
16. hoditi 25
17. postati 25
18. slišati 24
19. pogledati 23
20. goreti 22

Prenos seznamov besed v slovarski obliki

Seznama besed v slovarski obliki sta namenjena predvsem za bralce, ki bi želeli delati svojo analizo na njiju:

Kodirana sta v CP852, znaki č/š/ž pa so kodirani kot cx/sx/zx.


Prvič objavljeno .
Zadnjič posodobljeno .

Kazalo

Kontakt